Om Stockholms orkidéklubb

 Lepantheschameleonny Stockholms orkidéklubb är en ideell förening för amatörodlare och andra, som är intresserade av orkidéer i Stockholm/Uppsalaområdet. Vi har bytt tillbaka till vårt gamla namn men är fortfarande med i Svenska orkidésällskapet

Vill man komma på ett eller några möten för att se om föreningen är intressant att vara med i, så är man hjärtligt välkommen.

 Dendrobium_chrysocrepis2

 Mötesplats

Samtliga möten hålls hemma hos Björn Lüning på Heimdalsgatan 1 i Stockholm, om inget annat anges, T-bana till Odenplan. Vi träffas mellan kl 19-22.

 Bulbophyllum eberhardtii

Medlemsavgifter

Medlemskap i Stockholms orkidéklubb kostar 100 kr/år. Då är man välkommen på föreningens alla möten. Vill man dessutom vara medlem i Svenska Orkidésällskapet och få den fina svenska tidskriften ”Orkidéer” som kommer ut med 6 nummer per år, kostar det 400 kr. Man får i denna tidning bra artiklar om orkidéer samt information om övriga orkidéföreningar.

100 kr eller 400 kr betalas in på plusgirokonto: 478902-0.

Comments are closed.